Faaliyet Alanlarımız

Atık Yönetimi

Atık Yönetimi, evsel, endüstriyel, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların minimizasyonu, kaynağında ayrı toplanması, ara depolanması, gerekli olduğu durumda atıklar için aktarma merkezleri oluşturulması, atıkların taşınması, geri kazanılması, bertarafı, geri kazanım ve bertaraf tesislerinde bertaraf edilinceye kadar izleme kontrol süreçlerini içeren bir yönetim biçimidir…

daha fazla oku
Tehlikeli Atıkların Taşınması

Firmamız kurum ve kuruluşların ürettiği atıklarını, insan ve çevre sağlığını esas alan ulusal ve uluslararası mevzuatlar kapsamında toplama ve taşıma hizmetini gerçekleştirmektedir. Atık taşıma işlemleri uygun program ve güzergahlar dahilinde, lisanslı araç sürücüleri tarafından, bu iş için özel tasarlanmış lisanslı araçlarla yapılmaktadır.

daha fazla oku
Tehlikeli Atıkların Geri Kazanımı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı lisanlı tesislerimizde atık filtre vb. atıkları fiziksel işlemlere tabi tutarak geri kazandırılmasını sağlayan hizmetler sunuyoruz.

daha fazla oku
Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı

Tesise alınan tehlikesiz atıklar; atık plastikler, kâğıt ve karton, plastik, ahşap, kompozit, cam ambalajlar, demir metaller, demir olmayan metaller, demir dışı metal çapakları ve talaşları, demir dışı metal toz ve parçacıklar, kaynak atıkları, plastik yongalar ve çapaklar, karışık metaller vb.’ dir.

daha fazla oku
Elektronik Atıkların İşlenmesi

Elektrikli ve elektronik ekipmanların bazıları kurşun, berilyum, baryum ve civa gibi çevre ve insan sağlığını tehdit eden toksik maddeler içermektedir. İç yüzeydeki kaplamaları ise tehlikeli atık sınıfına giren fosfor içermektedir.

daha fazla oku
Tehlikesiz Atık Toplama / Ayırma

Tehlikesiz atıklar tesisinizden teslim alınarak firmamıza güvenli bir şekilde getirilmektedir. Firmamızda öncelikle ayrıştırma faaliyeti ile atıklar kendi içlerinde atık kodları ve cinslerine göre kategorilerine ayrılmaktadır.

daha fazla oku

Atığın toplanması-yönetilmesi ve “geri kazanım/ön işlem/tehlikeli atık taşımacılığı”