Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı

Tesise alınan tehlikesiz atıklar; atık plastikler, kâğıt ve karton, plastik, ahşap, kompozit, cam ambalajlar, demir metaller, demir olmayan metaller, demir dışı metal çapakları ve talaşları, demir dışı metal toz ve parçacıklar, kaynak atıkları, plastik yongalar ve çapaklar, karışık metaller vb.’ dir.

KET ENDÜSTRİ olarak atık yönetimi ve çevre ile ilgili konularda teknik destek vererek sizin adınıza tesisinizden çıkan atıkları mevzuatlar kapsamında atığın oluştuğu andan ber tarafına kadar olan tüm süreçleri yürütüp güvenli bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamaktayız.

Atık Yönetimi/Geri Kazanım/Tehlikeli Atık Taşımacılığı Hizmetleri

ÇÖZÜM OLALIM!

Teknik altyapı, İş Takibi ve Bilgi Güvenliği Farkındalığı gerektiren “Atık Yönetimi/Geri Kazanım/Tehlikeli Atık Taşımacılığı” hususlarında kaliteli bir hizmet alacağınızı taahhüt etmekteyiz.

Elektronik Atıkların İşlenmesinde güvenli çözümlerin adresiyiz...