Tehlikesiz Atık Toplama / Ayırma

Tehlikesiz atıklar tesisinizden teslim alınarak firmamıza güvenli bir şekilde getirilmektedir. Firmamızda öncelikle ayrıştırma faaliyeti ile atıklar kendi içlerinde atık kodları ve cinslerine göre kategorilerine ayrılmaktadır.

Yeterli miktara ulaşıncaya kadar bu alanlarda güvenli bir şekilde depolanmaktadır. Her bir atık kodu için yeterli miktara ulaşıldığı takdirde geri kazanım prosesine gönderilmektedir. Bu sayede atıklar geri kazanım prosesine gönderilene kadar tesisimizde ayrıştırma faaliyetinden sonra güvenli bir şekilde depolanmaktadır.

Bu kapsamda atık üreticisi tesislerden tesisimize kabul edilen bazı atıklar;

  • *Metal Atıkları
  • *Metal Dışı Atıklar
  • *Tekstil Atıkları
  • *Plastik Atıkları
  • *Tehlikesiz Arıtma Çamuru atıkları
  • *Tüketime veya İşlenmeye Uygun olmayan gıda atıkları,

Teknik altyapı, İş Takibi ve Bilgi Güvenliği Farkındalığı gerektiren “Atık Yönetimi/Geri Kazanım/Tehlikeli Atık Taşımacılığı” hususlarında kaliteli bir hizmet alacağınızı taahhüt etmekteyiz.

Atık Yönetimi/Geri Kazanım/Tehlikeli Atık Taşımacılığı Hizmetleri

ÇÖZÜM OLALIM!

Atık Yönetiminde Profesyonel Çözümler Sunuyoruz...