Atık Yönetimi

Atık Yönetimi, evsel, endüstriyel, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların minimizasyonu, kaynağında ayrı toplanması, ara depolanması, gerekli olduğu durumda atıklar için aktarma merkezleri oluşturulması, atıkların taşınması, geri kazanılması, ber tarafı, geri kazanım ve bertaraf tesislerinde bertaraf edilinceye kadar izleme kontrol süreçlerini içeren bir yönetim biçimidir.

KET ENDÜSTRİ olarak atık yönetimi ve çevre ile ilgili konularda teknik destek vererek sizin adınıza tesisinizden çıkan atıkları mevzuatlar kapsamında atığın oluştuğu andan ber tarafına kadar olan tüm süreçleri yürütüp güvenli bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamaktayız.

Atık Yönetimi/Geri Kazanım/Tehlikeli Atık Taşımacılığı Hizmetleri

ÇÖZÜM OLALIM!

Teknik altyapı, İş Takibi ve Bilgi Güvenliği Farkındalığı gerektiren “Atık Yönetimi/Geri Kazanım/Tehlikeli Atık Taşımacılığı” hususlarında kaliteli bir hizmet alacağınızı taahhüt etmekteyiz.

Tehlikeli Atıkların Taşınmasında güvenli çözümlerin adresiyiz...