Elektronik Atıkların İşlenmesi

Elektronik atıklar, günümüzün en önemli sorunlarından biridir. Teknolojinin hızla ilerlemesi günlük hayatımızı kolaylaştıran elektrikli ve elektronik alet ve cihazların kullanımını arttırmış, ihtiyaca bağlı yeni özellikler yönündeki ürün taleplerinin artışı istenmeyen bir “elektronik atık” sorununu doğurmuştur.

Tesise karışık halde gelecek elektronik atıklar ön ayrıştırmadan geçerek ilgili sınıflara ayrılacak, atıklar parçalamadan geçtikten sonra ortaya çıkan malzemeler sınıflarına göre ayrılarak ilgili kurulaşa gönderilmek sureti ile hammadde haline geri dönüşümü sağlanacaktır. İşleme sonucunda çıkan demir, paslanmaz, plastik ve bakır gibi malzemeler ilgili hammadde firmalarına gönderilerek ekonomiye kazandırılacaktır.

Atık Yönetimi/Geri Kazanım/Tehlikeli Atık Taşımacılığı Hizmetleri

ÇÖZÜM OLALIM!

Teknik altyapı, İş Takibi ve Bilgi Güvenliği Farkındalığı gerektiren “Atık Yönetimi/Geri Kazanım/Tehlikeli Atık Taşımacılığı” hususlarında kaliteli bir hizmet alacağınızı taahhüt etmekteyiz.

Tehlikesiz Atık Toplama / Ayırmada verimli çözümlerin adresiyiz...